1968 bildades klubben och efter diverse olika förslag fick klubben sitt namn Västra Bolmens Båtklubb (VBBK).Medlemsavgiften sattes till 10:- per år och det lånades 2000:-på bank till diverse förnödenheter.Medlemsantalet ökade snart och var vid 1971 års slut 64 st.

1972 började klubben markera ett antal grund i sjön med ett enkelt sjömärke märkena från denna tiden hade ingen likhet med märkena vi har i dag.

1973 jobbades det hårt tillsammans med de övriga klubbarna runt sjön för att få till en någorlunda bra sjömärkning av sjön.

1974 hade medlemsantalet stigit till 73 st och klubben arbetade vidare mot nya mål.

1975 fick klubben sitt första sjökort som det hade jobbats med under lång tid. Det fanns visserligen inga djup utsatta men alla sjömärken samt öar och grund var inritade.

1976 kunde klubben inkassera sitt första verksamhetsbidrag på hela 925:- vilket hjälpte upp kassan lite, nu hade medlemsavgiften också stigit till 25:- per år. Detta år byggdes det också bryggor på Tira öar för att göra dom mer attraktiva. Båtbeståndet i Bolmen hade ökat markant.

1977 löstes skulden på 2000 :- som lånades vid bildandet av klubben och vid årets slut fanns det faktiskt ett överskott på 9000:- medlemsantalet hade växt till 100 medlemmar.

1978 ansöktes det tillsammans med s/s Angantyr om bidrag till nya sjömärke märkena värderades till 7000:- Den 19 augusti hölls det 10 års jubileum på hägern det dansades tills långt in på småtimmarna.

1979 var första året det seglades Sköraholms triangeln. Detta året var också det första som det anordnades gemensam sjösättning. Det togs också beslut på att bygga flytbrygga på Storö.

1980 Inköptes det en Båtkran att sätta upp i Sunnaryd 7500:- alla tillstånd var klara när plötsligt markägarna ej gav sitt medgivande. Detta året infördes också fartrestriktioner för vissa delar av sjön.

1981 Sattes de första fyrarna ut i sjön det var 17 st som skulle skötas av fyrvaktare som utsågs. Verksamhetsbidraget upgick till hela 1275:- detta år och kassan hade nu stigit till 18000:- och medlemsantalet till 180 st.

1982 Beslutades tillsammans med övriga båtklubbar att tillsammans söka ett ordentligt bidrag för utprickning av hela sjön samt ett nytt sjökort. Länsstyrelsen beviljade 68 500:- vilket medförde att våren 1983 fanns ett nytt sjökort med dom nya sjömärkena inritade.

1983 Denna sommar jobbades det ovbrutet med sjömärkena eftersom det visade sig att kvaliteten inte var den bästa, många sjömärke lossnade och gav sig iväg.

1984 tillverkades en flotte att använda vid utprickning, även en brygga gjordes för kölbåtar vid Storö. Nu hade medlemsantalet stigit till 247 st och kassan hade ökat till ca:34 000:-

1985 Nu är det på gång ett nytt sjökort igen med djup inritade samt att man börjar prata om en egen klubbhamn. På nyåret gavs det löfte om ett bidrag på 110 000:- till en klubbhamn problemet var bara att det fanns ingenstans att lägga den.

1986 färdigställs flotten och kan nu tas i bruk på alvar.

1987 ansöktes det om bidrag för djupmätning av Bolmen för det ny sjökortet. Den 14 september fick klubben av Länsstyrelsen ett bidrag på 123 000:- När årets kassa räknades ihop var det hela 210 000:- och medlemsantalet hade ökat till 250 st.

1988 började man loda i Bolmen för det nya sjökortet och även dett år kom det in ett bidrag, denna gång från Gislaveds kommun.

1989 Detta år intensifierades påtryckningarna om en klubbhamn och det spelades in en film om båtlivet på Bolmen. Denna film hade stor betydelse vilket framtiden kom att visa. Ett minus i kanten var att detta år sjönk medlemsantalet till 215 medlemmar.

1990 kom det nya sjökortet och det betalades med de bidrag som klubben erhållit. Detta år bildades även BFBK Bolmen förenade båtklubbar. Klubbar som ingår är Västra Bolmens båtklubb (VBBK) SS Angantyr, Ljungby båtklubb, Bolmens Hamnförening, och BK Oden.

1991 blev markfrågorna lösta om var klubbhamnen skulle ligga. Detta år jobbades frenetiskt för att få fram ett bra förslag på hur hamnen skulle se ut som sedan skulle skickas till kommunen.

1992-93 Den första hamnkommitten bildades 92. Många instanser hade mycket att säga om en eventuell klubbhamn, det var många som skulle övertygas om att detta var det bästa läget för en klubbhamn.

1994 vann planen för hamnområdet laga kraft och det kunde börjas planera på alvar hur hamnen skulle se ut.

1995 började arbetena med strandbryggan och pirerna även detta år fick klubben ett bidrag från kommunen 120 000.-

1996 skedde invigningen av hamnen med pompa och ståt. Även detta år sattes byggandet av klubbstugan igång.

1997 14 Juni invigdes klubbstugan även den med pompa och ståt.

 

 

För mer detaljerad information om historiken kontakta styrelsen