Sjömärkeskommittèn:

Thommy Hafmar, Carl-Axel Jönsson, Ola Runesson, Torbjörn Runesson, Tobias Jönsson, Björn Claesson, Patrik Eld, Erik Anderzon
Sammankallande: Ove Sandberg 072-585 82 18

Hamnkommittèn:

Benny Rothen, Lars-Ake Magnusson,  Daniel Damgaard
Sammankallande: Johnny Fält 070-691 24 29
Hamnfogde: Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Brandansvarig: Conny Erner 070-591 01 33

Tiraöarkommittén:

Peter Ljungren, Fredrik Tibratt, Carl-Axel Jönsson, Johan Danielsson, Thommy Hafmar, Mats Thomé, Henrik Kardebratt, Björn Davidsson, Viktor Svensson
Sammankallande: Ulf Dovhammar
Tillsynsman Tira öar: Mattias Johansson 070-564 48 70

Aktivitetskommittèn:

Peter Svensson,  Hannah Runesson
Sammankallande: Ola Runesson 070-239 27 43

Stugkommittèn:

Anita Magnusson, Carl-Axel Jönsson, Alva Runesson
Sammankallande: Camilla Runesson
Stugvärd: Anette Claeson 070-577 12 64 

Valberedning:

Vakant kontakta någon i styrelsen

Revisorer:

Rune Tidèn & Dennis Damgaard