Sjömärkeskommittèn:

Ola Runesson, Björn Claesson, Patrik Eld, Erik Anderzon, Camilla Runesson. Torbjörn Runesson
Sammankallande: Ove Sandberg 072-585 82 18

Hamnkommittèn:

Benny Rothen, Lars-Ake Magnusson,  Daniel Damgaard, Andreas Eriksson
Sammankallande: Johnny Fält 070-691 24 29
Hamnfogde: Torbjörn Runesson 076-843 46 69

Tiraöarkommittén:

 Fredrik Tibratt, Carl-Axel Jönsson, Johan Danielsson, Mats Thomé, Henrik Karebratt, Björn Davidsson, Thomas Hansson,  Ulf Dock
Sammankallande: Tommy Hafmar (sammankallande)
Tillsynsman Tira öar: Mattias Johansson 070-564 48 70

Aktivitetskommittèn:

Vakant

Stugkommittèn:

Alva Runesson
Sammankallande: Camilla Runesson
Stugvärd: Anette Claeson 070-577 12 64 

Valberedning:

Conny Ek

Revisorer:

Rune Tidèn & Dennis Damgaard