Sjömärkeskommittén

Sjömärkeskommittén

Sjömärkeskommittén ansvarar för ett 70-tal sjömärken som finns inom VBBK´s ansvarsområde.

Kommittén består av Ove Sandberg, Thommy Hafmar, Nils-Bertil Josefsson, Sverker Eriksson, Carl-Axel Jönsson, Ola Runesson, Tobias Jönsson och Torbjörn Runesson

Kommittén är organiserad i fyra arbetsgrupper med var sitt geografiskt arbetsområde. Det finns även en arbetsgrupp som ansvarar för de 8 fyrar som vår båtklubb ansvarar för, de flesta fyrarna tas i land under vintern.

Före V 20 skall alla sjömärkens positioner vara inmätta med GPS samt s25toppmarkeringen monterad, sjömärken som under vintern flyttats av isen eller av någon vinterstorm, flyttas till sin rätta position och trasiga sjömärken byts ut.

Under året repareras de trasiga sjömärken.

Om nya grund upptäcks lodas botten med en skanner och därefter sätts ett nytt sjömärke ut, sjökortet rättas samt kompletteras med nytt sjömärke.

V 40 tas alla toppmarkeringarna in för vintern.

Om du hittar nya grund eller upptäcker att ett sjömärke flyttat på sig, meddela kommitten på info@vbbk.se.