Årsmöte 2018

28 februari 2018

Det var sedvanliga förhandlingar och det beslutades om en ny styrelse. Förändringarna som var i styrelsen var att Ida Jansson avgick och ersattes med Fredrik Rudolfsson. Som ny suppleant blev Johnny Fält.

Det valdes också in nya personer i de olika kommittéerna, se under respektive flik i menyn.

Det diskuterades styrelsens förslag om att installera luft-luftvärmepumpar. Det beslutades att styrelsen skall gå vidare med detta.

Protokoll kommer att skickas ut i början på april med den årliga medlemsinformationen

Styrelsen