Vi har ett kösystem till våra båtplatser.

Är Du intresserad eller ha frågor angående båtplats, kontakta Torbjörn Runesson som är hamnfogde.
Tel nr. 076-843 46 69
E-mejl  hamnfogde@vbbk.se