1986 beslutade länsstyrelsen i Hallands län att bilda ett naturreservat inom Tira öar. Området är på totalt 735 hektar varav 34 hektar land. I södra och norra delen av reservatet ligger fågelskyddsområden som är förbjudana att tillträda under perioden 1 april till 15 juli.

I det på sjökortet rödmarkerade området är hastigheten begränsad till fem knop.

I samband med beslutet kom länsstyrelsen och Västra Bolmens Båtklubb överens om ett skötselavtal och sedan dess har alltså vår båtklubb stått för skötsel och underhåll av öarna Storö, Korpö samt Björkö. På två av öarna, Storö och Korpö finns det bryggor där det går att lägga till med båt.

IMG_8487Toaletter finns på både Storö och Korpö.

Inom området får endast grillning ske på anvisade platser och permanenta grillplatser har anordnats på Storö, Korpö och nu senast på Björkö.

I vår båtklubb är det Tira öar kommittén som ansvara för skötslen av området.

En gång varje år görs en avstämning tillsammans med länsstyrelsen om vilka förbättringar som skall genomföras i området.

På våren städas hela området, toaletter, bänkar, grillplatser och informationstavlor mm. ses över och rengörs.

Bryggorna på Storö och Korpö läggs i.

Under hela båtsäsongen sköter kommittén tillsyn och påfyllning av bl. a toalettpapper och andra förnödenheter.

På hösten stängs hela området ned, bryggor tas upp och öarna förbereds fP1350042ör vintern.