Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av Carl-Axel Jönsson 0370-817 02 / 070-305 73 79 och Thommy Hafmar 0370-17394 / 073-310 59 49

Valberedningen har alltid behov av era förslag till de olika posterna till styrelse och kommittéerna.