Valberedningen är vakant kontakta någon i styrelsen om du har förslag till någon post.