Aktivitetskommittén ansvara för  alla aktiviteter i klubben.

Dessa aktiviteter innefattar bland annat pubkvällar under sommaren, alla aktiviteter på Bolmendagen, matservering vid arbetsdagarna, föreläsningar och utbildningar.

Exempel på utbildningar som har anordnats är förarutbildning och hjärt- och lungräddning.

Kommittén träffas vid behov och eftersträvar att det skall vara intressanta, inspirerande och roliga aktiviteter för alla i vår båtklubb.

Har ni förslag, tips och idéer tar kommittén med glädje emot dessa.