Hamnen består av 39 båtplatser, det finns även en stor grillplats med tillhörande bord och bänkar nere i hamnområdet.  Hamnområdet sköts av båtplatsinnerhavare tillsammans med hamnkommittén. Det samordnas fyra dagar om året där det bland annat tas upp bryggor vid den intilliggande badplatsen, hela hamnområdet ses över så att det ser rent och snyggt ut överallt.

Om man som båtplatsinnerhavare inte hjälper till på arbetsdagar eller dylik får man betala en avgift.