Aktiviteter planerade för 2022

Aktiviteter i hamnen:

9 april 9:00 Bomiläggning

23 april 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
23 april 9:00 Båtiläggning

7 maj 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
7 maj 9:00 Båtlyft

10 september 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
10 september 9:00 Båtlyft

24 september 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
24 september 9:00 Båtlyft

29 Oktober 9:00 Bomupptagning

Tiraöarkommittén

30 april 9:00 Arbetsdag Tiraöar

24 september 9:00 Arbetsdag Tiraöar

Aktivitetskommittén

Aktivitetskommittén avser att arrangera en heldagsaktivitet t ex Bolmsö runt med grillafton och dans på kvällen.

Även en utvecklad form av geocatching kommer arrangeras.

Sjömärkeskommittén

Av och påtoppning av de sjömärken som ingår i VBBK´s åtagande sjömärkena klockas samtidigt in till rätt position med hjälp av GPS. Fyrarna kommer att målas och nya fästen till fyrlamporna kommer att monteras.

Stugkommittén

Storstädning av lokalerna samt inventering av porslin. Golvet kommer att behandlas.