Aktiviteter planerade för 2024

Aktiviteter i hamnen:

13 april 9:00 Bomiläggning

2o april 9:00 Arbetsdag, klubben bjuder på enklare lunch
20 april 9:00 Båtiläggning med truck

1 maj Hamnen öppnas för säsongen

4 maj 9:00 Arbetsdag, klubben bjuder på enklare lunch
4 maj 9:00 Båtiläggning med truck

11 maj 9:00 Extra Arbetsdag, bomiläggning

7 september 9:00 Arbetsdag, klubben bjuder på enklare lunch
7 september 9:00 Båtupptagning med truck

21 september 9:00 Arbetsdag, klubben bjuder på enklare lunch
21 september 9:00 Båtupptagning med truck

26 Oktober 9:00 Bomupptagning och hamnen stänger för säsongen

Tiraöarkommittén

27 april 10:00 Vårstädning Tiraöar

28 september 10:00 Höststädning Tiraöar

Aktivitetskommittén

Aktiviteter 2024

18 Maj 9.00-13.00 JH-maskin har visning av vattenskotrar och förarprov. Anmälan förarprov: henrik@jhmaskin.se
VBBK info, försäljning av kaffe och Hamburgare.

7 Juli 14.00-17.00 Invigning hamn renovering, båtutställning och kaffeservering.

27 Juli 18.00 Vi tänder grillen för gemensam grillning. Medtag eget grille.

31 Augusti Lyskväll
Info kommer.

Vi uppdaterar efterhand.

Välkomna!!!
Hälsningar VBBK

Sjömärkeskommittén

Av och påtoppning av de sjömärken som ingår i VBBK´s åtagande sjömärkena klockas samtidigt in till rätt position med hjälp av GPS. Fyrarna kommer att målas och nya fästen till fyrlamporna kommer att monteras.

Stugkommittén

Städning och allmänt underhåll av lokalerna samt inventering av porslin.