Aktiviteter planerade för 2021

Aktiviteter i hamnen:

10 april 9:00 Bomiläggning

24 april 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
24 april 9:00 Båtiläggning

8 maj 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
8 maj 9:00 Båtlyft

11 september 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
11 september 9:00 Båtlyft

25 september 9:00 Arbetsdag bjuder på enklare lunch
25 september 9:00 Båtlyft

30 Oktober 9:00 Bomupptagning

Tiraöarkommittén

1 maj 9:00 Arbetsdag Tiraöar

18 september 9:00 Arbetsdag Tiraöar

Aktivitetskommittén

Aktivitetskommittén avser att arrangera en heldagsaktivitet t ex Bolmsö runt med grillafton och dans på kvällen.

Även en utvecklad form av geocatching kommer arrangeras.

Sjömärkeskommittén

Av och påtoppning av de sjömärken som ingår i VBBK´s åtagande sjömärkena klockas samtidigt in till rätt position med hjälp av GPS. Fyrarna kommer att målas och nya fästen till fyrlamporna kommer att monteras.

Stugkommittén

Storstädning av lokalerna samt inventering av porslin. Golvet kommer att behandlas.