Ordförande:
Ola Runesson
Mail till Ola
Tel.0371-303 60
Mobil. 070-239 27 43

Kassör:
Britt-Karin Videll

Övriga ledamöter:
Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Björn Davidsson 070-364 09 77
Hannah Runessn 076-819 95 34
Johnny Fält 070-691 24 29
Thommy Hafmar  073-310 59 49

Niels Sörensen (suppl)  070-590 30 33
Daniel Damgaard (suppl)