Styrelse

Styrelse

Ordförande:
Ola Runesson
Mail till Ola
Tel.0371-303 60
Mobil. 070-239 27 43

Kassör:
Gunilla Ernstig
Mail till Gunilla
Tel.0371-701 59
Mobil. 070-279 08 66

Sekreterare:
Hannah Runesson
Mail till Hannah
076-819 95 34

Övriga ledamöter:
Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Björn Davidsson 070-364 09 77
Fredrik Rudolfsson
Johnny Fält 

Thommy Hafmar (suppl)  073-310 59 49
Carl-Axel Jönsson(suppl)  0370-817 02 / 070-305 73 79