Ordförande:
Johnny Fälth 070-691 24 29

Kassör:
Britt-Karin Videll 079-327 86 19

Övriga ledamöter:
Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Björn Davidsson 070-364 09 77
Niels Sörensen 070-590 30 33
Daniel Damgaard 076-340 37 72
Thommy Hafmar  073-310 59 49

Fredrik Tibratt (suppl) 070-518 79 37
Ola Runesson (suppl) 070- 239 27 43