Ordförande:
Ola Runesson
Mail till Ola
Tel.0371-303 60
Mobil. 070-239 27 43

Kassör:
Hannah Runesson
Mail till Hannah
076-819 95 34

Övriga ledamöter:
Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Björn Davidsson 070-364 09 77
Fredrik Rudolfsson 073-159 35 31
Johnny Fält 070-691 24 29
Thommy Hafmar  073-310 59 49

Niels Sörensen (suppl)  070-590 30 33
Vakant (suppl)