Styrelse

Styrelse

Ordförande:
Ola Runesson
ola@borlandsbo.se
Tel.0371-303 60
Mobil. 070-239 27 43

Kassör:
Gunilla Ernstig
gunilla.ernstig@telia.com
Tel.0371-701 59
Mobil. 070-279 08 66

Sekreterare:
Hannah Runesson
Hannah.runesson@gmail.com
076-819 95 34

Övriga ledamöter:
Carl-Axel Jönsson 0370-817 02 / 070-305 73 79
Torbjörn Runesson 076-843 46 69
Björn Davidsson 070-364 09 77
Fredrik Rudolfsson

Johnny Fält (suppl)
Thommy Hafmar (suppl) 073-310 59 49