Önskemål från Länsstyrelsen till alla båtägare.

  • Använd vid eldning de uppgjorda eldplatserna (cementrör
    bilder-047som finns på Storö, Björkö och Korpö, tänk på brandfaran och nedsmutsning av stränder och mark .
  • Var uppmärksam med lutande rotvältor och fallna träd i naturreservatet Tira-öar och även på andra öar.
  • Håll fartbegränsningen 5 knop som råder i Tira-öar området, tänk på djurlivet.

GPS Koordinater

För Kårehamn finns uppsatta på anslagstavlan i hamnen. Ange dessa vid nödsituation när du behöver tillkalla hjälp.